ZMĚNA!!! UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA - NOUZOVÝ STAV (COVID-19)

!!!ZMĚNA!!!

Oznámení o uzavření sběrného dvora

od 16.03.2020 do odvolání volného pohybu (karantény)

 

Vážení občané města,

PITNÁ VODA - NOUZOVÝ STAV (COVID-19)

Vážení odběratelé,

 

jako jediný dodavatel pitné vody ve Velkém Šenově vás ubezpečujeme, že i za současného nouzového stavu, máme dostatečné množství dezinfekce na přečištění surové vody.

 

Dále Vás ubezpečujeme, že není v současné době ohrožena plynulost dodávek pitné vody do Velkého Šenova.

 

Bc. Tomáš Gottwald, ředitel Střediska BaMH V. Šenova

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN - NOUZOVÝ STAV (COVID-19)

Vážení občané města a odběratelé,

informuji Vás touto cestou, že v souvislosti s vyhlášení nouzového stavu a na základě nařízení vlády ČR z 15.3.2020 jsme se rozhodli upravit úřední hodiny našeho Střediska BaMH V. Šenova a to:

 

PO – od 7:00 hodin do 10:00 hodin

ST – od 12:30 hodin do 15:30 hodin

 

Informace k zálohám za vodné a stočné

Vážení odběratelé,

 

informujeme Vás touto cestou, že ti odběratelé, kteří neobdrželi při ročním vyúčtování za vodné a stočné rozpis záloh na rok 2020, tak mají zálohy nastavené ve stejné výši, jako v roce 2019.

 

V případě, že budete mít potřebu upravit zálohy za vodné a stočné, je možné se dostavit v úředních hodinách na naše Středisko BaMH V. Šenova a požádat o navýšení, případně snížení záloh na rok 2020.

 

Cena vodného a stočného pro rok 2020 - doplnění

Vážení odběratelé,

Od 1. ledna 2020 zaplatí odběratel na našem území za vodné (48,27 Kč) a za stočné (51,52 Kč), tedy celkem za vodné a stočné částku ve výši 99,79 Kč za metr krychlový vody, včetně DPH.

 

 

Sdělení ke svozu odpadů

Vážení občané,

Sdělujeme Vám, že máme v současné době porouchanou kontejnerovou Avii, kterou svážíme odpady po našem Městě.

V současné době stahujeme kontejnery na separované odpady traktorem, což je samozřejmě časově náročnější než-li s kontejnerovou Avií.

Cena vodného a stočného pro rok 2020

Vážení odběratelé,

 níže v odkazu naleznete cenu vodného a stočného pro rok 2020 v našem městě. Pro rok 2020 se ještě podařilo udržet cenu vodného a stočného pod magickou hranicí 100 Kč za 1m3, čímž se řadíme mezi nejlevnější dodavatele v Ústeckém kraji :-).

 

Roční odečty vodoměrů

Vážení odběratelé,

v úterý dne 03.12.2019 byl zahájen odečet vodoměrů pro úhradu vodného s předpokladem ukončení max. do 31.1.2020. Odečty provádí pověření zaměstnanci Střediska BaMH V. Šenova v pracovní době od 08:00 hodin do 15:00 hodin, případě individuálně po dohodě či při nezastižení některých z Vás doma.  Jejich úkolem je nejen provést odečet z vodoměru, ale také fyzicky zkontrolovat jeho stav, především neporušenost plomby.

GDPR - prohlášení k ochraně osobních údajů

Vážení,

v příloze této zprávy naleznete prohlášení jakým způsobem naše Středisko zpracovává Vaše osobní údaje, které jste nám svěřili v rámci např. nájemného, vodného a stočného, problémů na bytech, cestách apod.

Stránky