GDPR - prohlášení k ochraně osobních údajů

Vážení,

v příloze této zprávy naleznete prohlášení jakým způsobem naše Středisko zpracovává Vaše osobní údaje, které jste nám svěřili v rámci např. nájemného, vodného a stočného, problémů na bytech, cestách apod.

Zároveň tímto upozorňuji, že pro případ vznesení požadavků na Vaše práva ke zpracování osobních údajů našim Střediskem, byla pro tuto problematiku vytvořena speciální e-mailová adresa (gdpr@bamhvs.cz), kam je možné požadavky zasílat, případně lze využít i papírové formy, která musí být zaslána na adresu sídla našeho Střediska.

 

 

 

Bc. Tomáš Gottwald, v.r.

ředitel

Střediska bytového a místního hospodářství

města Velkého Šenova