Vodní hospodářství - Archiv

Informace částečné omezení vody - oblast Dolní Šenov směr od Slovanky dál do Vilémova

Vážení občané,

informuji Vás, že zítra, tedy dne 16.10.2019 v čase od 08:00 hodin do 17:00 hodin bude probíhat přepojení staré vodovodní přípojky na novou (oprava) u č.p. 221 v ulici Vilémovská, kdy jsme nuceni částečně omezit dodávku vody v této oblasti cca na 30 minut. Přesný čas nejsme schopni sdělit, jelikož rozhodující bude, jakým způsobem se nám výkop a následné přepojení bude dařit.

 

Protokoly o zkoušce pitné vody - SčVK

V přílohách naleznete Protokoly o zkouškách pitné vody od Severočeských vodovod a kanalizací, a.s.

Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016

V přiložených souborech naleznete "Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže rodle dle přílohy č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb.".

Průběžná informace o stavu, množství a kvalitě dodávané pitné vody a odvádění odpadních vod městskou kanalizační sítí za rok 2016

Průběžná informace o stavu, množství a kvalitě dodávané pitné vody a odvádění odpadních vod městskou kanalizační sítí za rok 2016

Město Velký Šenov je vlastníkem vodovodu (vybudován ve třicátých letech minulého století) a kanalizační sítě na odvádění odpadních vod (původní veřejná kanalizační síť je značně opotřebená, a tak pro odvádění splaškových vod do ČOV Vilémov je od roku 1994 budována nová (oddílná) kanalizační síť.

Tyto služby město zajišťuje prostřednictvím svého provozovatele, kterým je Středisko BaMH Velký Šenov.

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2016

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2016

 

  Středisko  bytového a  místního  hospodářství   města  Velkého  Šenova,  jako  provozovatel

vodohospodářské infrastruktury (veřejný vodovod, veřejná kanalizace) v  obci  Velký  Šenov,

stanovilo s platností od 1.1.2016  pro odběratele jednotné ceny vodného a stočného.

 

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2015

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2015

Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova, jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury (veřejný vodovod, veřejná kanalizace) v obci Velký Šenov, stanovilo s platností od 1.1.2015 pro odběratele jednotné ceny vodného a stočného.

 

Stránky