Vodní hospodářství - Archiv

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2016

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2016

 

  Středisko  bytového a  místního  hospodářství   města  Velkého  Šenova,  jako  provozovatel

vodohospodářské infrastruktury (veřejný vodovod, veřejná kanalizace) v  obci  Velký  Šenov,

stanovilo s platností od 1.1.2016  pro odběratele jednotné ceny vodného a stočného.

 

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2015

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2015

Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova, jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury (veřejný vodovod, veřejná kanalizace) v obci Velký Šenov, stanovilo s platností od 1.1.2015 pro odběratele jednotné ceny vodného a stočného.

 

Vodné a stočné 2014

Středisko bytového a místního hospodářství Velký Šenov
stanovuje cenu vodného a stočného pro rok 2014 na

79,60 Kč/m3.

 

Vodné 26,33 Kč + 15% DPH 30,16 Kč/m3
Stočné 42,99 Kč + 15% DPH 49,44 Kč/m3

Kalkulace byla zpracována ze skutečných nákladů za rok 2013.

Stránky