Vodní hospodářství

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2021

Vážení odběratelé,

 

níže v odkazu naleznete cenu vodného a stočného pro kalendářní rok 2021 v našem městě. Jako loni i letos se podařilo cenu vodného a stočného udržet pod hranicí 100 Kč za 1 m3.

 

 

 

Bc. Tomáš Gottwald

ředitel Střediska BaMH V. Šenova

Stránky