Vodní hospodářství

Oznámení o stavu pitné vody ve Velkém Senově

 

Vážení občané a odběratelé našeho Města,

v současné době zaznamenalo naše Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova, že se po městě šíří nepravdivá informace o závadné „jedovaté“ vodě, jež vám teče z vašich kohoutků.

Cena vodného a stočného pro rok 2022

Vážení odběratelé,

 níže v odkazu naleznete cenu vodného a stočného pro rok 2022 v našem městě. Pro rok 2022 byla stanovena cena vodného a stočného 108,90 Kč za 1m3, čímž se řadíme mezi nejlevnější dodavatele v Ústeckém kraji :-).

 Cena vodného a stočného na rok 2022 byla schválena na zasedání zastupitelstva dne 20.12.2021.

 

Zkouška těsnosti kanalizace kouřem Lipovská ul. - od č.p. 318 až po č.p. 524.

Vážení občané našeho města,

 

informujeme Vás, že dne 26.11.2021, v čase 08:00 až 11:30 hodin bude probíhat zkouška těsnosti kanalizace, která se provádí metodou kouřem (dýmovnicí), kdy tento kouř může imitovat požár v dané lokalitě. Bude se jednat o lokalitu Lipovská ulice, konkrétně od č.p. 318 až po č.p. 524.

 

Zkouška těsnosti kanalizace kouřem od č.p. 103 až po č.p. 7.

Vážení občané našeho města,

 

informujeme Vás, že dne 23.11.2021, v čase 08:00 až 14:00 hodin bude probíhat zkouška těsnosti kanalizace, která se provádí metodou kouřem (dýmovnicí), kdy tento kouř může imitovat požár v dané lokalitě. Bude se jednat o lokalitu cyklostezky (Horní Šenov a část Velkého Šenova), konkrétně od č.p. 103 až po č.p. 7.

 

Gottwald, ředitel Střediska BaMH V. Šenova

Stránky