Vodní hospodářství

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2021

Vážení odběratelé,

 

níže v odkazu naleznete cenu vodného a stočného pro kalendářní rok 2021 v našem městě. Jako loni i letos se podařilo cenu vodného a stočného udržet pod hranicí 100 Kč za 1 m3.

 

 

 

Bc. Tomáš Gottwald

ředitel Střediska BaMH V. Šenova

Odečty domovních a bytových vodoměrů 2020

Vážení občané (odběratelé) našeho města,

dovolte mi vám touto cestou oznámit, že od 07.12.2020 započneme práce na odečtech domovních vodoměrů.

 

Dne 07.12.2020 odečteme vodoměry v námi provozovaných bytových domech a následně zahájíme odečty u vás jednotlivých odběratelů. Souběžně s tím, budeme provádět Q4 odečty i u podnikatelů.

 

Letošní rok odečítání bude oproti předchozím rokům trošku jiný, jednak z důvodu COVID-19 a dále z důvodu upravených změn ve způsobu odečítání.

 

Stránky