Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2024

Vážení odběratelé,

pro rok 2024 byla stanovena cena za vodné ve výši 55,28 Kč/m3 bez DPH, tj. 61,91 Kč/m3 vč. DPH a za stočné 63,24 Kč/m3 bez DPH, tj. 70,83 Kč/m3 vč. DPH. Celkově za vodné a stočné letos zaplatíte 118,52 Kč/m3 bez DPH, tj. 132,74 Kč/m3 vč. DPH. V porovnání s cenami za loňský rok je nárůst  ceny vodného  o částku 6,48 Kč/m3  bez  DPH  (8,23 Kč/m3 včetně DPH)  a ceny stočného o částku 3,21 Kč/m3  bez  DPH  (4,80 Kč/m3 včetně DPH). Celkově se jedná o zvýšení ceny o částku 9,69 Kč/m3 bez DPH (13,03 Kč/m3 včetně DPH).

Pro doplnění uvádíme, že stanovená sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2024 pro Ústecký kraj činí 157,95 Kč/m3 bez. DPH, tedy 176,90 Kč/m3 vč. DPH.

Více naleznete v přiloženém souboru

Herejk, 

ředitel SBaMH