Sběrný dvůr

Provozní doba: viz příloha níže


 

SKLADOVANÉ ODPADY:

17 02 08 jiné motorové, převodové a mazací oleje
17 02 02 absorpční činidla, filtrační materiál, apod.
20 01 13 rozpouštědla
20 01 14 kyseliny
20 01 15 zásady
20 01 17 fotochemikálie
20 01 19 pesticidy
20 01 21 zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
20 01 23 vyřazená zařízení s obsahem CHCLF
20 01 26 olej a tuk neuvedený pod č. 200125
20 01 27 barvy, tiskařské barvy, lepidla
20 01 29 detergenty obsahující nebezpečné látky
20 01 31 nepoužitá cytostatika
20 01 33 baterie, akumulátory
16 01 03 pneumatiky
20 01 36 vyřazené eletrické a elektronické zařízení
neuvedené pod č. 200121, 200123, 200135
20 03 07 objemný odpad