Odpadové hospodářství

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ A OBJEMNÝ ODPAD

V našem areálu Stř.BaMH města Velký Šenov jsou umístěny dva kontejnery, do kterých je možné kdykoli v pracovní dobu Stř.BaMH vozit směsný komunální a objemný odpad.
Směsný komunální a objemný odpad je podle legislativy veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce. Komunální odpad zahrnuje: tuhý komunální odpad, domovní odpad, objemný odpad apod. Jedná se o odpad, který není separován, nebo ho již dále separovat nelze.