Kalkulace ceny vody

Kalkulace ceny vody

ZVEŘEJNĚNÍ POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE.

Oznámení o uzavření sběrného dvora

Oznámení o uzavření sběrného dvora ve dnech 01.05. 2021 a 08.05.2021 – státní svátek

 

 

Vážení občané města Velkého Šenova,

oznamuji Vám, že ve dnech 01.05.2021 a 08.05.2021 bude sběrný dvůr Města Velkého Šenova uzavřen a to z důvodu státních svátků.

 

 

 

"otisk razítka“

 

Upozornění na odstávku elektriky našeho Střediska a bytového objektu dne 13.05.2021

Vážení občané a naši odběratelé,

oznamuji vám touto cestou, že z důvodu plánované odstávky elektrické energie dodavatelem ČEZ Distribuce a.s. dne 13.05.2021, budou kanceláře naše Střediska pro tento den uzavřeny.

 

V případě neodkladných záležitostí budeme k dispozici na našich telefonních kontaktech, které naleznete na našich webových stránkách www.bamhvs.cz, v sekci Základní informace.

Informace o rozšíření našich kontaktních čísel

Vážení občané a odběratelé,

 

jelikož se množí dotazy na poskytnutí kontaktů na naše zaměstnance, kteří drží pohotovost, či potřebujete pomoci s elektrikou v našich bytových domech, požádat o kontejner apod., rozšířil jsem na našich stránkách,v záložce základní informace, kontakty o požadované.

 

 

Gottwald, ředitel Střediska BaMH V. Šenova

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2021

Vážení odběratelé,

 

níže v odkazu naleznete cenu vodného a stočného pro kalendářní rok 2021 v našem městě. Jako loni i letos se podařilo cenu vodného a stočného udržet pod hranicí 100 Kč za 1 m3.

 

 

 

Bc. Tomáš Gottwald

ředitel Střediska BaMH V. Šenova

PF2021

Stránky