Roční odečty vodoměrů

Vážení odběratelé,

v úterý dne 03.12.2019 byl zahájen odečet vodoměrů pro úhradu vodného s předpokladem ukončení max. do 31.1.2020. Odečty provádí pověření zaměstnanci Střediska BaMH V. Šenova v pracovní době od 08:00 hodin do 15:00 hodin, případě individuálně po dohodě či při nezastižení některých z Vás doma.  Jejich úkolem je nejen provést odečet z vodoměru, ale také fyzicky zkontrolovat jeho stav, především neporušenost plomby.

GDPR - prohlášení k ochraně osobních údajů

Vážení,

v příloze této zprávy naleznete prohlášení jakým způsobem naše Středisko zpracovává Vaše osobní údaje, které jste nám svěřili v rámci např. nájemného, vodného a stočného, problémů na bytech, cestách apod.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ÚŘEDNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ÚŘEDNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST

s účinností od 01. 10. 2019

 

Vážení,

oznamuji Vám, změnu úředních hodin pro veřejnost:

Po – 7:00 hodin  do 15:30 hodin

Oznámení občanům - zapěnování vík kanálů

Oznámení občanům

 

Vážení občané,

jelikož se začínají na našem Středisku bytového a místního hospodářství množit dotazy na zapěněné kanalizační víka sděluji Vám touto cestou následující:

Domovní řád

Oznámení o zahájení topné sezóny 2019/2020

Oznámení o zahájení topné sezóny 2019/2020

 

Vážení nájemníci,

Oznámení o uzavření sběrného dvora dne 14.9.2019

                       Oznámení o uzavření sběrného dvora 

                               v sobotu dne 14.09.2019

 

 

Vážení,

Oznamuji Vám, že v sobotu, dne 14. 09. 2019, bude sběrný dvůr Města Velkého Šenova uzavřen a to z důvodu příprav Šenovských slavností.

 

Děkuji za pochopení

 

 

Stránky