Oznámení o uzavření sběrného dvora dne 11.09.2021

Oznámení o uzavření sběrného dvora

v sobotu dne 11.09.2021

 

Vážení občané,

oznamuji Vám, že v sobotu, dne 11. 09. 2021, bude sběrný dvůr Města Velkého Šenova uzavřen, z důvodu příprav Šenovských slavností.

 

Děkuji za pochopení

!!POZOR změna!! - Oznámení o uzavření místní komunikace p.p.č. KN 1053, v k.ú. Staré Hraběcí

Oznamuji Vám změnu délky avizované uzávěry

 

Dnes jsme se od našeho dodavatele dozvěděli, že pokládku asfaltového povrchu v oblasti místní komunikace p.p.č. KN 1053, v k.ú. Staré Hraběcí, byl nucen odložit na pondělí dne 16.08.2021.

 

Z tohoto důvodu jsme nuceni prodloužit uzávěru místní komunikace v oblasti odtokového žlabu nahlášené naší organizací dne 09.08.2021 o jeden den, tedy do úterý 17.08.2021.

 

Oznámení o uzavření místní komunikace p.p.č. KN 1053, v k.ú. Staré Hraběcí

Oznamuji Vám touto cestou, že z důvodu havarijního stavu odtokového žlabu umístěného v citované místní komunikaci, jsme nuceni uzavřít obousměrně tuto komunikaci a provést opravu žlabu.


Uzavěra místní komunikace potrvá od 10.08.2021 do 16.08.2021.


Více naleznete v přiloženém oznámení.


Předem děkujeme za pochopení.


 

Kalkulace ceny vody

Kalkulace ceny vody

ZVEŘEJNĚNÍ POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE.

Stránky