Upozornění na změnu ceny kontejnerů od 01.08.2020

Vážení občané města Velkého Šenova, upozorňuji Vás touto cestou, že s účinností od 01.08.2020 navyšujeme cenu kontejnerů na odpad.

 

Podrobný rozpis nalezete níže v příloze.

 

Bc. Tomáš Gottwald, ředitel Střediska BaMH V. Šenova

Zákaz nadměrného používání pitné vody

VÁŽENÍ OBČANÉ, Z DŮVODU DLOUHODOBÉHO SUCHA PLATÍ V NAŠEM MĚSTĚ OD 18.6.2020 DO ODVOLÁNÍ ZÁKAZ NADMĚRNÉHO POUŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY TJ. ZALÉVÁNÍ ZAHRÁDEK, NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ, MYTÍ AUT APOD.


DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ TOHOTO ZÁKAZU.

Protokol o zkoušce pitné vody č. 29148/2020 - severografický vrt

Na základě požadavku Rady města, zveřejňujeme rozbory pitné vody severografického vrtu, které jsme si nechali mimořádně zpracovat, z důvodu zjištění účinnosti filtru s aktivním uhlím.

 

I přesto, že se nejedná o povinný rozbor ke zveřejnění, činíme tak, abychom případně uklidnili občany města, že voda i z tohoto vrtu je nezávadná.

 

Gottwald, ředitel Střediska BaMH V. Šenova

Kalkulace ceny vody

Kalkulace ceny vody

ZVEŘEJNĚNÍ POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2019 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

 

!!!!ZMĚNA!!! ÚŘEDNÍ HODINY - (COVID-19)

Vážení občané města a odběratelé,

informuji Vás touto cestou, že dnem 04.05.2020 se naše Středisko bytového a místního hospodářství, vrací k úředním hodinám, jež byly stanoveny před vypuknutím COVID-19 a to:

 

PO – od 07:00 hodin do 15:30 hodin

ST – od 07:00 hodin do 16:00 hodin

PA – Pro veřejnost zavřeno

 

Oznámení o znovuotevření sběrného dvora

Oznámení o znovuotevření sběrného dvora

 

Vážení občané města,

ZMĚNA!!! UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA - NOUZOVÝ STAV (COVID-19)

!!!ZMĚNA!!!

Oznámení o uzavření sběrného dvora

od 16.03.2020 do odvolání volného pohybu (karantény)

 

Vážení občané města,

PITNÁ VODA - NOUZOVÝ STAV (COVID-19)

Vážení odběratelé,

 

jako jediný dodavatel pitné vody ve Velkém Šenově vás ubezpečujeme, že i za současného nouzového stavu, máme dostatečné množství dezinfekce na přečištění surové vody.

 

Dále Vás ubezpečujeme, že není v současné době ohrožena plynulost dodávek pitné vody do Velkého Šenova.

 

Bc. Tomáš Gottwald, ředitel Střediska BaMH V. Šenova

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN - NOUZOVÝ STAV (COVID-19)

Vážení občané města a odběratelé,

informuji Vás touto cestou, že v souvislosti s vyhlášení nouzového stavu a na základě nařízení vlády ČR z 15.3.2020 jsme se rozhodli upravit úřední hodiny našeho Střediska BaMH V. Šenova a to:

 

PO – od 7:00 hodin do 10:00 hodin

ST – od 12:30 hodin do 15:30 hodin

 

Informace k zálohám za vodné a stočné

Vážení odběratelé,

 

informujeme Vás touto cestou, že ti odběratelé, kteří neobdrželi při ročním vyúčtování za vodné a stočné rozpis záloh na rok 2020, tak mají zálohy nastavené ve stejné výši, jako v roce 2019.

 

V případě, že budete mít potřebu upravit zálohy za vodné a stočné, je možné se dostavit v úředních hodinách na naše Středisko BaMH V. Šenova a požádat o navýšení, případně snížení záloh na rok 2020.

 

Cena vodného a stočného pro rok 2020 - doplnění

Vážení odběratelé,

Od 1. ledna 2020 zaplatí odběratel na našem území za vodné (48,27 Kč) a za stočné (51,52 Kč), tedy celkem za vodné a stočné částku ve výši 99,79 Kč za metr krychlový vody, včetně DPH.

 

 

Sdělení ke svozu odpadů

Vážení občané,

Sdělujeme Vám, že máme v současné době porouchanou kontejnerovou Avii, kterou svážíme odpady po našem Městě.

V současné době stahujeme kontejnery na separované odpady traktorem, což je samozřejmě časově náročnější než-li s kontejnerovou Avií.

Cena vodného a stočného pro rok 2020

Vážení odběratelé,

 níže v odkazu naleznete cenu vodného a stočného pro rok 2020 v našem městě. Pro rok 2020 se ještě podařilo udržet cenu vodného a stočného pod magickou hranicí 100 Kč za 1m3, čímž se řadíme mezi nejlevnější dodavatele v Ústeckém kraji :-).

 

Stránky