Oznámení občanům - zapěnování vík kanálů

Oznámení občanům

 

Vážení občané,

jelikož se začínají na našem Středisku bytového a místního hospodářství množit dotazy na zapěněné kanalizační víka sděluji Vám touto cestou následující:

Většina našeho města je již odkanalizována, kdy odpadní vody (splašky z domácností a firem – WC, koupelny apod.) jsou našim potrubím odváděny do ČOV Vilémov. ČOV Vilémov nás informovala, že při deštích do ČOV Vilémov přichází velké množství balastních vod, což zvyšuje objemy, které je nutné na ČOV Vilémov vyčistit.

Balastní voda není jen voda dešťová, která dopadne na zem, ale problémem jsou i neukáznění občané, kteří mají vodu ze střech, či dvorů svedenou do přípojky, která se napojuje na naši kanalizační stoku, která ústí do ČOV Vilémov.

Vedoucí ČOV Vilémov nás informoval, že pokud daný problém nevyřešíme, bude nucen z důvodu větších nákladů na přečištění odpadních vod v ČOV Vilémov, zvýšit cenu za tuto likvidaci.

V případě, že nám ČOV zvýší cenu za přečišťování odpadních vod, bude to znamenat zvýšení ceny za stočné v našem městě pro každého občana.

Proto Vás touto cestou žádám o respektování zaslepování kanalizačních vík a dále žádám ty občany, kteří mají své svody ze střech, či dvorů svedeny do přípojky, která ústí do ČOV, aby i oni se na tento problém zaměřili.

Děkuji za pochopení

 

 

Bc. Tomáš Gottwald, v.r.

ředitel

Střediska bytového a místního hospodářství

města Velkého Šenova