Informace o odstávce el. energie - Velký Šenov 28 a Mírové náměstí 3

Informace o odstávce elektrické energie našich bytových domů dne 01.07.2021

Čas 08:00 hodin až 15:00 hodin

 

Vážení nájemníci,

sdělujeme Vám touto cestou, že dne 01.07.2021, v čase od 08:00 hodin do 15:00 hodin bude společností ČEZ Distribuce a.s. přerušena dodávka elektrické energie pro níže uvedené bytové domy:

Volný byt Mikulášovická 561

Oznámení o ukončení topné sezóny 2020/2021

Vážení nájemníci,

 

Dne 04.06.2021 bude přerušena dodávka tepelné energie pro vytápění.

 

OPRAVA MÍSTNÍCH NEZPEVNĚNÝCH KOMUNIKACÍ - přerušení prací

OPRAVA MÍSTNÍCH NEZPEVNĚNÝCH KOMUNIKACÍ

Kalkulace ceny vody

Kalkulace ceny vody

ZVEŘEJNĚNÍ POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE.

Oznámení o uzavření sběrného dvora

Oznámení o uzavření sběrného dvora ve dnech 01.05. 2021 a 08.05.2021 – státní svátek

 

 

Vážení občané města Velkého Šenova,

oznamuji Vám, že ve dnech 01.05.2021 a 08.05.2021 bude sběrný dvůr Města Velkého Šenova uzavřen a to z důvodu státních svátků.

 

 

 

"otisk razítka“

 

Upozornění na odstávku elektriky našeho Střediska a bytového objektu dne 13.05.2021

Vážení občané a naši odběratelé,

oznamuji vám touto cestou, že z důvodu plánované odstávky elektrické energie dodavatelem ČEZ Distribuce a.s. dne 13.05.2021, budou kanceláře naše Střediska pro tento den uzavřeny.

 

V případě neodkladných záležitostí budeme k dispozici na našich telefonních kontaktech, které naleznete na našich webových stránkách www.bamhvs.cz, v sekci Základní informace.

Stránky