Roční odečty vodoměrů

Vážení odběratelé,

v úterý dne 03.12.2019 byl zahájen odečet vodoměrů pro úhradu vodného s předpokladem ukončení max. do 31.1.2020. Odečty provádí pověření zaměstnanci Střediska BaMH V. Šenova v pracovní době od 08:00 hodin do 15:00 hodin, případě individuálně po dohodě či při nezastižení některých z Vás doma.  Jejich úkolem je nejen provést odečet z vodoměru, ale také fyzicky zkontrolovat jeho stav, především neporušenost plomby.

Upozorňuji odběratele vody na povinnost umožnit tuto kontrolu, která je zakotvena v ustanovení § 17 odst. 2, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji za pochopení a za spolupráci pro hladké a bezproblémové provedení odečtu a kontroly vodoměrů, našimi pověřenými zaměstnanci.

 

 

Bc. Tomáš Gottwald

ředitel

Střediska bytového a místního hospodářství

města Velkého Šenova