Protokol o zkoušce č. 1509/02/22 - č.p. 534 (Krácený rozbor na síti)

Krácené rozbory pitné vody na síti nevyhověly v limitu koliformních bakterií a kultivovaných mikroorganismů 36 0C, proto Středisko provedlo opatření, které zajistilo, že se do této oblasti pro jistotu dodala pitná voda, bez těchto odchylek a to z vodojemu Špičák, i přesto, že se jednalo o mírnou odchylku, kdy se poté zjistilo, že toto opatření bylo nadbytečné.

Oznámení o uzavření sběrného dvora dne 10.09.2022

Oznámení o uzavření sběrného dvora

                                                                        v sobotu dne 10.09.2022

 

Vážení občané,

oznamuji Vám, že v sobotu, dne 10. 09. 2022, bude sběrný dvůr Města Velkého Šenova uzavřen, z důvodu příprav Šenovských slavností.

 

Informace o omezení dopravy

Vážení občané,
 

Oznámení o uzavření sběrného dvora dne 20.06.2022

Oznámení o uzavření sběrného dvora v sobotu dne 25.06.2022

 

Vážení občané,

oznamuji Vám, že v sobotu, dne 25. 06. 2022, bude sběrný dvůr Města Velkého Šenova uzavřen, z důvodu plánované akce – Svoz objemného odpadu ze dvou stanovišť po městě Velký Šenov, pro občany města.

 

Kalkulace ceny vody

Kalkulace ceny vody

ZVEŘEJNĚNÍ POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2021 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE.

Kontejnery na velkoobjemový odpad a biodpad

Kontejnery na odpady

 

Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova nabízí pro občany a chalupáře ve Městě Velký Šenov velkoobjemové kontejnery na velkoobjemový odpad, bioodpad, případně pro stavební suť. Aktuální ceník této služby naleznete v příloze.

Zpracování nahodilé těžby v OPVZ Špičák

Vážení odběratelé a občané našeho města,

informujeme vás touto cestou, že v 1. polovině února 2022 zahájí Lesy ČR zpracování nahodilé těžby v ochranných pásmech našeho vodního zdroje vodojemu Špičák.

 

Oznámení o stavu pitné vody ve Velkém Senově

 

Vážení občané a odběratelé našeho Města,

v současné době zaznamenalo naše Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova, že se po městě šíří nepravdivá informace o závadné „jedovaté“ vodě, jež vám teče z vašich kohoutků.

Stránky