Nabízíme k odkupu 9 PRMs tvrdého palivového dříví OLŠE