Oznámení o stavu pitné vody ve Velkém Senově

 

Vážení občané a odběratelé našeho Města,

v současné době zaznamenalo naše Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova, že se po městě šíří nepravdivá informace o závadné „jedovaté“ vodě, jež vám teče z vašich kohoutků.

Naše Středisko by chtělo touto cestou uklidnit všechny naše odběratele i občany Města, kteří používají náš vodovod, že vám z kohoutků teče zdravotně nezávadná voda. Pravidelně nechává naše Středisko provádět akreditovanou laboratoří zkoušky kvality pitné vody, které máme v pořádku.

Je pravdou, že jeden z našich vodních zdrojů je zatížen menším množstvím pesticidních látek, ale na toto jsme adekvátně reagovali tím, že jsme zdroj v roce 2019 odstavili od sítě, kdy jsme se zabývali, jakým způsobem můžeme zdroj dále používat. V březnu 2020 jsme, na postižený zdroj namontovali filtr s aktivním uhlím, kdy jsme poté zdroj po provedené zkoušce v dubnu 2020, opět zapojil do sítě.

Všechny rozbory pitné vody provedené po samotné montáži uhlíkového filtru, které jdou přímo do vašich kohoutků, jsou vyhodnoceny jako zdravotně nezávadné, tedy bez pesticidních látek. Navíc tento zdroj nejde trvale do sítě, ale spíná pouze ve špičce.

Proto Vás touto cestou opakovaně ubezpečujeme, že je pitná voda zdravotně nezávadná, tedy nemusíte se obávat, používat vodu z vašich kohoutků.

 

Gottwald, ředitel Střediska BaMH V. Šenova