Výzva k podání nabídky na akci „Prodej nákladního automobilu – nosič kontejnerů na podvozku Avia A31T-N“