Oznámení o ukončení topné sezóny 2020/2021

Vážení nájemníci,

 

Dne 04.06.2021 bude přerušena dodávka tepelné energie pro vytápění.

 

Dle vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb., otopné období začíná 1. září a končí 31. května. Vytápění se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota vystoupí nad +13 st. C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den.

 

Děkuji za pochopení

 

 

 

Bc. Tomáš Gottwald, v.r.                                                                                                                                    

Ředitel Střediska BaMH V. Šenova