PF2021

Vážení občané, odběratelé a dodavatelé,
 
opět nastává ten nejhezčí čas v roce, kdy máme být plní pohody, vstřícnosti a dobré nálady, aproto mi dovolte za celý náš tým, s předstihem vám všem popřát krásné a pohodové svátky vánoční a do nového roku 2021 hodně zdraví, spokojenosti a dobré nálady, jelikož tu budeme opět potřebovat.
 
Gottwald, ředitel Střediska