Odečty domovních a bytových vodoměrů 2020

Vážení občané (odběratelé) našeho města,

dovolte mi vám touto cestou oznámit, že od 07.12.2020 započneme práce na odečtech domovních vodoměrů.

 

Dne 07.12.2020 odečteme vodoměry v námi provozovaných bytových domech a následně zahájíme odečty u vás jednotlivých odběratelů. Souběžně s tím, budeme provádět Q4 odečty i u podnikatelů.

 

Letošní rok odečítání bude oproti předchozím rokům trošku jiný, jednak z důvodu COVID-19 a dále z důvodu upravených změn ve způsobu odečítání.

 

V letošním roce jsou všichni naši odečítatelé vybaveni průkazkou odečítatele (pověřením), které musí mít umístěno na viditelném místě, tak abyste měli jistotu, že do domu či bytu vpouštíte oprávněnou osobu.

 

Dále za významnou změnu považuji potvrzení o odečtu vodoměru (dále jen „potvrzení“), které je povinný každý odečítatel řádně vypsat. V případě, že máte vodoměr v bytě či v domě, kdy u odečítání jste fyzicky přítomni, je povinností odečítatele nechat vás předmětné potvrzení podepsat a jeho kopii vám poskytnout k dispozici.

 

V případě, že se bytový či domovní vodoměr nalézá ve sklepě, vodoměrné šachtě apod., kdy u odečítání nemusíte být fyzicky přítomni a naši odečítatelé se bezproblémově dostanou k vodoměru, bude vám předmětné potvrzení, respektive jeho kopie vhozena do vašich poštovních schránek. V případě, že nedisponujete poštovní schránkou, bude Vám kopie přilepena na bytové či vchodové dveře, tak abyste si mohl překontrolovat stav náměry, tedy naměřených hodnot vodoměru, dle data provedeného odečtu.  

 

Na potvrzení naleznete následující:

1. Odběratel,

2. dům č.p.,

3. výrobní číslo vodoměru,

4. odečet v letošním roce,

5. poznámku pro možnost upřesnění,

6. datum odečtu,

7. podpis pracovníka Střediska BaMH V. Šenova (odečítatel),

8. podpis odběratele (Váš podpis) – pokud budete u odečtu přítomni.

 

Pokud máte bytový či domovní vodoměr umístěn v bytě a jste v současné době COVID pozitivní, či v karanténě, informujete nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, který naleznete na webových stránkách našeho Střediska www.bamhvs.cz, svislý sloupec Hlavní menu, sekce Kontakt, případně telefonicky na naše kontaktní čísla: 412 391 101 a 412 391 128, abychom k vám neposílali naše odečítatele. Následně se individuálně domluvíme, jakým způsobem u vás provedeme odečet.

 

Tuto záložku může využít každý kdo nás potřebuje kontaktovat a zaslat nijakou např. žádost, informaci apod., ale nelze ji použít při provedení samoodečtu, jelikož k formuláři nelze připojit fotodokumentaci daného vodoměru, kterou při samoodečtu požadujeme.

 

Pokud z nijakého důvodu nebudete do konce roku k zastižení, proveďte koncem roku 2020 prosím samoodečet, který je nutné poslat klasicky přes váš e-mail a připojit k tomu soubor s fotodokumentací daného vodoměru na náš e-mail: info@bamhvs.cz.

 

Samotný samoodečet zaslaný e-mailem našemu Středisku bude platný tehdy, kdy jednak doložíte požadovanou náměru a fotodokumentaci a zároveň od nás e-mailem zpět obdržíte potvrzení o přijetí vašeho e-mailu.

 

Žádám vás o spolupráci s našimi odečítateli tak, abychom zajistili hladký průběh odečítání. V případě potřeby jsem vám k dispozici na našem Středisku BaMH V. Šenova v úřední dny (Po – 7:00 do 15:30 hodin, St – 7:00 do 16:00 hodin) i mimo úřední dny vždy po telefonické domluvě. Dále nás můžete kontaktovat e-mailem: info@bamhvs.cz či telefonicky 412 391 128, kde vám vaše dotazy či potřeby ráda zodpoví naše zaměstnankyně paní Šárka Tovarová.

 

Předem děkuji za spolupráci.

 

 

Gottwald, ředitel Střediska BaMH V. Šenova