Protokol o zkoušce pitné vody č. 2921 / 02 / 20 - úplný rozbor surové vody - podzemní voda (Vodojem Špičák))