Protokol o zkoušce pitné vody č. 1417 / 02 / 20 - krácený rozbor na síti (č.p. 474), pí. Šedová