Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2015

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2015

Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova, jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury (veřejný vodovod, veřejná kanalizace) v obci Velký Šenov, stanovilo s platností od 1.1.2015 pro odběratele jednotné ceny vodného a stočného.

 

Ceny platné od 1.1.2015
vodné  2015 28,85 Kč/m3 bez DPH 33,18 Kč/m3 vč. DPH
stočné  2015 40,26 Kč/m3 bez DPH 46,30 Kč/m3 vč. DPH
vodné a stočné 2015 69,11 Kč/m3 bez DPH 79,48 Kč/m3 vč. DPH

 

Ceny za období roku 2014
vodné  2014 26,23 Kč/m3 bez DPH 30,16 Kč/m3 vč. DPH
stočné 2014 42,99 Kč/m3 bez DPH 49,44 Kč/m3 vč. DPH
vodné a stočné 2014 69,22 Kč/m3 bez DPH 79,60 Kč/m3 vč. DPH

 

V porovnání nově stanovené ceny vodného a stočného pro rok 2015 s cenami za období roku 2014 je nárůst  ceny vodného  o částku 2,62 Kč/m3  bez  DPH  (3,02 Kč/m3 včetně DPH), tj. o 10 %,  v rámci ceny stočného se jedná o snížení ceny o částku 2,73 Kč/m3 bez DPH (3,14 Kč/m3 včetně DPH), tj. o 6,35 %. Celkově se  jedná o  pokles ceny vodného a stočného o částku  0,11 Kč/m3 bez DPH (0,12 Kč/m3 včetně DPH).

1 (jeden) m3, tj. 1 000 litrů vody přijde odběratele od  1.1.2015  na 79,60 Kč  včetně 15 % - ní sazby DPH. 1 litr vody tak odběratele v obci Velký Šenov přijde na 0,0796 Kč. V této ceně jsou započítány veškeré služby spojené s  výrobou a distribucí pitné vody  a  odváděním a  čistěním odpadní vody.    

Ceny vodného a stočného jsou jednotné pro vodovody a kanalizace, které vlastní Město Velký Šenov a provozuje Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova.

Ceny vodného a stočného pro období roku 2015 jsou stanoveny na základě analýzy podmínek Operačního programu  Životního prostředí a po posouzení  provozních nákladů. Město Velký Šenov jako příjemce dotačních prostředků z Evropské unie má uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace, jejíž  nedílnou  součástí  je dodržení  podmínek tzv.  finanční  analýzy, která predikuje povinný vývoj ceny vodného a stočného, jehož součástí je i nezbytné zajištění samofinancování obnovy  majetku  vodovodů a  kanalizací  v obci Velký Šenov. Především  uvedený  růst  ceny vodného pro rok 2015 zajistí dodržení podmínek vývoje ceny vodného na úrovni 90% původně plánované výše ceny vodného dle finanční analýzy, což  je dle  pravidel Operačního programu Životní prostředí přípustné.

 

Zdeněk Hauser Radek Kubera
odborný zástupce provozovatele ředitel Střediska BaMH města V. Š.