Vodné a stočné 2014

Středisko bytového a místního hospodářství Velký Šenov
stanovuje cenu vodného a stočného pro rok 2014 na

79,60 Kč/m3.

 

Vodné 26,33 Kč + 15% DPH 30,16 Kč/m3
Stočné 42,99 Kč + 15% DPH 49,44 Kč/m3

Kalkulace byla zpracována ze skutečných nákladů za rok 2013.