Evropská unie a Evropský sociální fond pomohly Městu Velký Šenov

V dubnu 2013 bylo vytvořeno celkem 8 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných
prací za pomoci příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a
Evropského sociálního fondu v souvislosti s realizací projektu ESF OP LLZ - „Vzdělávejte
se pro růst! - pracovní příležitosti“ reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.000015.


 Pracovní místa podpořená v rámci veřejně prospěšných prací jsou zaměřena na úklid
obce a přidružené práce. Naší obci tak Evropský sociální fond pomohl řešit provozní,
hygienické, estetické a environmentální záležitosti. Uchazečům o zaměstnání, kteří
nastoupili na výše uvedená pracovní místa, pomáhá Evropský sociální fond získat nebo
osvojit si pracovní návyky a zvýšit tak jejich uplatnění na trhu práce.

 Evropský sociální fond (ESF) napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou
zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských
zdrojů.