Oznámení o zahájení topné sezóny 2019/2020

Oznámení o zahájení topné sezóny 2019/2020

 

Vážení nájemníci,

Dle vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dodávka tepelné energie zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod +130 C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +130 C pro následující den.

 

Středisko bytového a místního hospodářství Města Velkého Šenova, bylo připraveno po naplnění výše uvedených podmínek nebo po požadavcích nájemníků (odběratelů) vytápění zahájit.

 

Jelikož ze strany odběratelů se začali množit dotazy a tlaky na zahájení topné sezóny, byla dnešním dnem, tedy 10. 09. 2019 zahájena topná sezóna.  

 

Děkuji za pochopení

 

 

Bc. Tomáš Gottwald,v.r.  

Ředitel BaMH                                                                                                                                 

Velkého Šenova