Protokol o zkoušce surové vody podzemní č. 1902/02/19 - vrt č. 3 Severografie