Upozornění pro občany

Otevřený dopis starostovi č. 3 Mgr. H. Bicanové.
 
Upozornění pro občany.
Vyjádření k bodu č. 1.1 vodní hospodářství.
Pitná voda ve vodovodním řadu města je ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÁ. Splňuje všechny hygienické limity, pouze pH je na hranici, či mírně pod hranicí, ale v souladu s Vyhláškou MZČR č. 252/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů. V příloze rozbory pitné vody a výpis z vyhlášky.
Celkovou odpověď připravuji a vedení města učiní i příslušné právní kroky.
 
 
Vladimír Vykoukal, starosta města