Změny ve vedení Stř. BaMH města Velkého Šenova

Ředitel Stř. BaMH města Velkého Šenova pan Petr Žídek byl v souladu s§ 153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozhodnutím RM ke dni 24. 3. 2018 odvolán z funkce ředitele.

Usnesením RM ze dne 21. 3. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele Stř. BaMH města Velkého Šenova.

Ředitelem Stř. BaMH města Velkého Šenova byl od 25. 3. 2018 na dobu určitou, do ukončení výběrového řízení, jmenován pan Bc. Pavel Gall.