Cena vodného a stočného pro rok 2020 - doplnění

Vážení odběratelé,

Od 1. ledna 2020 zaplatí odběratel na našem území za vodné (48,27 Kč) a za stočné (51,52 Kč), tedy celkem za vodné a stočné částku ve výši 99,79 Kč za metr krychlový vody, včetně DPH.

 

 

Sdělení ke svozu odpadů

Vážení občané,

Sdělujeme Vám, že máme v současné době porouchanou kontejnerovou Avii, kterou svážíme odpady po našem Městě.

V současné době stahujeme kontejnery na separované odpady traktorem, což je samozřejmě časově náročnější než-li s kontejnerovou Avií.

Cena vodného a stočného pro rok 2020

Vážení odběratelé,

 níže v odkazu naleznete cenu vodného a stočného pro rok 2020 v našem městě. Pro rok 2020 se ještě podařilo udržet cenu vodného a stočného pod magickou hranicí 100 Kč za 1m3, čímž se řadíme mezi nejlevnější dodavatele v Ústeckém kraji :-).

 

Roční odečty vodoměrů

Vážení odběratelé,

v úterý dne 03.12.2019 byl zahájen odečet vodoměrů pro úhradu vodného s předpokladem ukončení max. do 31.1.2020. Odečty provádí pověření zaměstnanci Střediska BaMH V. Šenova v pracovní době od 08:00 hodin do 15:00 hodin, případě individuálně po dohodě či při nezastižení některých z Vás doma.  Jejich úkolem je nejen provést odečet z vodoměru, ale také fyzicky zkontrolovat jeho stav, především neporušenost plomby.

GDPR - prohlášení k ochraně osobních údajů

Vážení,

v příloze této zprávy naleznete prohlášení jakým způsobem naše Středisko zpracovává Vaše osobní údaje, které jste nám svěřili v rámci např. nájemného, vodného a stočného, problémů na bytech, cestách apod.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ÚŘEDNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ÚŘEDNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST

s účinností od 01. 10. 2019

 

Vážení,

oznamuji Vám, změnu úředních hodin pro veřejnost:

Po – 7:00 hodin  do 15:30 hodin

Oznámení občanům - zapěnování vík kanálů

Oznámení občanům

 

Vážení občané,

jelikož se začínají na našem Středisku bytového a místního hospodářství množit dotazy na zapěněné kanalizační víka sděluji Vám touto cestou následující:

Stránky