Záměr Střediska - prodej nepotřebného majetku - AVIA D75 - nosič kontejnerů

Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova na základě usnesení Zastupitelstva města č. 8/23 ze dne 28.06.2023 zveřejňuje záměr prodat nepotřebný majetek, AVIA D75-L/JNK - nosič kontejnerů.

V příloze naleznete podrobnosti k prodeji.

Termín ukončení cenových nabídek - 13:00 hodin, dne 18.08.2023.

 

Gottwald, ředitel Střediska

 

Oznámení o uzavření sběrného dvora v sobotu dne 08.07.2023

 

Oznámení o uzavření sběrného dvora v sobotu dne 08.07.2023

 

Vážení občané,

oznamuji Vám, že v sobotu, dne 08. 07. 2023, bude sběrný dvůr Města Velkého Šenova uzavřen, z důvodu plánované akce – Šenovské slavnosti 2023.

 

Děkuji za pochopení.

 

Kalkulace ceny vody

Kalkulace ceny vody

ZVEŘEJNĚNÍ POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2022 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE.

Oznámění o uzavření sběrného dvora dne 27.05.2023

Oznámení o uzavření sběrného dvora v sobotu dne 27.05.2023

 

Vážení občané,

Stránky